telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Vstupenky na maturitní ples si můžete kupovat do 14.... více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Dějepis

Dějepis na naší škole nepatří mezi profilové předměty, což ovšem neznamená, že by mu byla v hodinách věnována menší pozornost. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní historické povědomí a seznámit je s množstvím doplňujícího materiálu.

Výuka probíhá v odborné učebně dějepisu s využitím nástěnných map, atlasů, datavideoprojektu, interaktivní tabule, zpětného projektoru, audio i video nahrávek. Hodiny jsou zpestřovány PL učitelů, výstupy studentů i prezentacemi starších spolužáků, kteří se na některou oblast dějin specializují. 

Pro ověřování znalostí jsou používány testy, ústní zkoušení, skupinová práce, ale hlavně domácí Itrivio, které umožňuje studentům zopakování si učiva bez stresu ve škole. 

Učitelé

Hodinová dotace

Týdenní hodinová dotace1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Dějepis 2 2 1
Volitelný seminář z dějepisu 1
Dějepis v rámci volitelného humanitního bloku 5

Ve třetím ročníku si studenti mohou zvolit seminář z dějepisu, ve kterém je kladen důraz na mezipředmětové vztahy. Mezi nejúspěšnější semináře minulých let patřil bezesporu seminář zaměřený na pomocné vědy historické, návštěvy významných míst v Praze, dějiny XIX. a XX. století

V maturitním ročníku se v pětihodinovém semináři zaměřujeme na zopakování a prohloubení znalostí historie v rozsahu středoškolského učiva, připravujeme se na úspěšné složení maturitní zkoušky a vstupních testů na VŠ.

Maturita

Maturita z dějepisu je pouze školní (profilová). Maturitní otázky z dějepisu.

Členění učiva

První ročník

Pravěk, starověk, raný středověk.

Druhý ročník

Středověk, novověk.

Třetí ročník

Dějiny 20. století

Učebnice

Učebnice dějepisuZákladními studijními materiály jsou poznámky studentů. Pro domácí přípravu mohou studenti používat po dobu tří let jednu z následujících učebnic.

ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: české a světové dějiny. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-194-X.

ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: české a světové dějiny. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7235-382-8.

ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ, František PARKAN a Milan KUDRYS. Dějepis pro střední odborné školy: české a světové dějiny. 3., rozšířené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016. ISBN 978-80-7235-580-8.


Celkem 0 komentářů Komentovat


Celkem 0 komentářů Komentovat