telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Obecná informace o přípravných kurzech v Gymnáziu... více
Podrobnosti v aktualitě Akademie pro seniory... více
cz en de fr ru

Dějepis

Dějepis na naší škole nepatří mezi profilové předměty, což ovšem neznamená, že by mu byla v hodinách věnována menší pozornost. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní historické povědomí a seznámit je s množstvím doplňujícího materiálu.

Výuka probíhá v odborné učebně dějepisu s využitím nástěnných map, atlasů, datavideoprojektu, interaktivní tabule, zpětného projektoru, audio i video nahrávek. Hodiny jsou zpestřovány PL učitelů, výstupy studentů i prezentacemi starších spolužáků, kteří se na některou oblast dějin specializují. 

Pro ověřování znalostí jsou používány testy, ústní zkoušení, skupinová práce, ale hlavně domácí Itrivio, které umožňuje studentům zopakování si učiva bez stresu ve škole. 

Učitelé

 

Hodinová dotace

Týdenní hodinová dotace1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Dějepis 2 2 1
Volitelný seminář z dějepisu 1
Dějepis v rámci volitelného humanitního bloku 5

Ve třetím ročníku si studenti mohou zvolit seminář z dějepisu, ve kterém je kladen důraz na mezipředmětové vztahy. Mezi nejúspěšnější semináře minulých let patřil bezesporu seminář zaměřený na pomocné vědy historické, návštěvy významných míst v Praze, dějiny XIX. a XX. století

V maturitním ročníku se v pětihodinovém semináři zaměřujeme na zopakování a prohloubení znalostí historie v rozsahu středoškolského učiva, připravujeme se na úspěšné složení maturitní zkoušky a vstupních testů na VŠ.

Maturita

Maturita z dějepisu je pouze profilová (školní). Maturitní otázky z dějepisu.

Členění učiva

První ročník

Pravěk, starověk, raný středověk.

Druhý ročník

Středověk, novověk.

Třetí ročník

Dějiny XX. století

Učebnice

Učebnice dějepisuZákladními studijními materiály jsou poznámky studentů. Pro domácí přípravu mohou studenti využívat po dobu tří let následující učebnici:

ČORNEJ, P. České a světové dějiny: Pro střední odborné školy. Praha - SPN pedagogické nakladatelství, 2002.


Celkem 0 komentářů Komentovat


Celkem 0 komentářů Komentovat