telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Druhý DOD bude 16. 1. 2023 od 15.00 do 18.00. více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Inspekční zprávy

Inspekční zprávy našeho gymnázia si můžete přešíst na stránkách České školní inspekce.

Poslední inspekce u nás byla od 25. 4. 2018 do 27. 4. 2018.

Zprávu naleznete zde.

Co se inspekci líbilo:

 • naplňování koncepce vzdělávání
 • sofistikovaně zpracované ŠVP
 • spolupráce s vysokými školami a dalšími partnery
 • partnertsví se školami v zahraničí
 • Pražský pramen a ICPS
 • nadstadnardní úroveň řízení školy
 • erudovaný a plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • účelná a efektivní hospitační činnost
 • získávání finančních prostředků
 • systematické zkvalitňování materiálního vybavení školy
 • systém práce s talentovanými žáky

Předposlední inspekce u nás byla ve dnech 11. až 14. 1. 2010. Inspektorky hodnotily podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného naší školu.

Co inspektorky především ocenily:

 • iniciativní získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím sponzorských darů, grantů a z doplňkové činnosti
 • kvalitně zpracované webové stránky
 • promyšlený Školní vzdělávací program
 • vlastní hodnocení školy
 • velmi dobré materiální podmínky pro vzdělávání
 • širokou škálu aktivit podporujících profilaci a nadání
 • přírodovědné vzdělávání
 • úsilí školy o zajištění co nejlepších výsledků vzdělávání

Předchozí návštěvy České školní inspekce byly v roce 1999 a 2004.


Celkem 0 komentářů Komentovat