telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Hledáme člověka se základními teraristickými... více
Od října 2021 budou opět zdarma tři kurzy pro seniory... více
cz en de fr ru

Inspekční zprávy

Inspekční zprávy našeho gymnázia si můžete přešíst na stránkách České školní inspekce.

Poslední inspekce u nás byla od 25. 4. 2018 do 27. 4. 2018.

Zprávu naleznete zde.

Co se inspekci líbilo:

 • naplňování koncepce vzdělávání
 • sofistikovaně zpracované ŠVP
 • spolupráce s vysokými školami a dalšími partnery
 • partnertsví se školami v zahraničí
 • Pražský pramen a ICPS
 • nadstadnardní úroveň řízení školy
 • erudovaný a plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • účelná a efektivní hospitační činnost
 • získávání finančních prostředků
 • systematické zkvalitňování materiálního vybavení školy
 • systém práce s talentovanými žáky

Předposlední inspekce u nás byla ve dnech 11. až 14. 1. 2010. Inspektorky hodnotily podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného naší školu.

Co inspektorky především ocenily:

 • iniciativní získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím sponzorských darů, grantů a z doplňkové činnosti
 • kvalitně zpracované webové stránky
 • promyšlený Školní vzdělávací program
 • vlastní hodnocení školy
 • velmi dobré materiální podmínky pro vzdělávání
 • širokou škálu aktivit podporujících profilaci a nadání
 • přírodovědné vzdělávání
 • úsilí školy o zajištění co nejlepších výsledků vzdělávání

Předchozí návštěvy České školní inspekce byly v roce 1999 a 2004.


Celkem 0 komentářů Komentovat