telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Další DOD bude 20. 1. od 15.00 do 18.00. Těšíme se... více
Gymnázium Botičská zahájilo 30. 9. čtyři kurzy pro... více
cz en de fr ru

Historie školy po rocích

1956

 • Založení naší školy jako 22. jedenáctileté střední školy. Školní rok zahájen 3. září 1956 slavnostním shromážděním před budovou dnešní základní školy v Botičské za účasti zástupců ONV, OV KSČ a krajského inspektora.
 • Ředitelem školy je Ladislav Hausdor, zástupci Karel Louženský a Marie Malíková.
 • Navázání spolupráce s přírodovědeckou fakultou.

1957

 • Budování školního hřiště na místě zelinářské zahrady. Většina práce byla provedena brigádnicky studenty a profesory školy.

1958

 • Vyjmutí 1/3 budovy ze správy ministerstva spravedlnosti, zřízení prvních učeben v budově v Botičské 1. Vyučují se tam mladší ročníky a družina.
 • Druhým zástupcem jmenován Vratislav Hrnčíř.

1959

 • Školu opouští první absolventi. Proběhly první maturity!

1960

 • Ředitelkou je jmenována Libuše Kubátová.
 • Škola získala páskový (kotoučový) magnetofon, byla to první audiopomůcka v historii Botičské. Určen byl pro výuku jazyků, ale získali ho fyzikáři, aby ho zprovoznili, prozkoumali a naučili s ním pracovat ostatní učitele.
 • Nejdelší studentský výjezd mimo Prahu. Cesta autobusem „Barča“ do Beskyd a na Slovensko trvala tři týdny.

1961

 • Škola se definitivně rozděluje na 12. osmiletou školu v Botičské (dnes Základní škola v Botičské) a na Střední všeobecně vzdělávací školu (dnes gymnázium) v budově v Botičské 1.
 • Začínají povinné výrobní praxe studentů v podniku Polygrafia ve Svobodově ulici, v Dobrovského ulici a v Grafické ulici. Každý student musel týdně odpracovat celý 1 den v tiskárně, tj. šestihodinovou směnu.
 • Zástupkyní ředitelky se stává Růžena Mijantová.

1962

 • Chodba v přízemí byla osvětlena zářivkovým systémem a podlaha pokryta PVC.
 • V souladu s výnosem ministerstva školství nebyli studenti na naší škole a jiných školách klasifikováni ve čtvrtletích, ale už jen na konci pololetí. Tento výnos platil i v dalších letech.

1965

 • První dochovaný videozáznam z naší střední školy pochází z tohoto roku. Je natočen na 8mm filmu.

1968

 • Odjezd na chmelovou brigádu dne 21. 8. byl poznamenán příchodem vojsk Varšavské smlouvy. Část studentů v mimořádné situaci nedorazila na nádraží, ale před školu. Odjezd byl o několik dnů posunut.
 • Zřízena jazyková laboratoř, později zrušena.
 • Zahájena výuka výtvarné a hudební výchovy místo základů výroby a výrobní praxe.

1969

 • V rámci celostátních změn dochází k přejmenování naší školy ze střední všeobecně vzdělávací na gymnázium.
 • Basketbalové družstvo dívek naší školy zvítězilo v pražském přeboru a za odměnu získalo celotýdenní pobyt u Černého moře.

1970

 • Založení pěveckého sboru pod vedením profesorky Otilie Mudříkové.

1971

 • Ředitelem gymnázia se stává Jiří Brdlík.

1974

 • Rekonstrukce elektrického vedení v budově ze 120 V na 220 V.
 • Ředitelkou gymnázia je jmenována Soňa Nováková.
 • Začíná spolupráce s gymnáziem v Žilině.

1975

 • Začíná se psát kronika školy.

1976

 • Poprvé v historii školy byly žákům předávány občanské legitimace na slavnostním shromáždění na Novoměstské radnici.
 • Pěvecký soubor gymnázia získal jednotné oblečení, obleky ušili svazáci Drutěvy v Benátkách nad Jizerou jako sponzorský dar.

1977

 • Žáci tříd 2.B a 3.B se s denním průměrem 14,57 věrtele na žáka umístili na 1. místě v soutěži pražských škol v česání chmelu. Nejlepší česáči J. K. a R. Š. obdrželi ceny z rukou pražského primátora.

1978

 • Vystoupení pěveckého sboru gymnázia na soutěži přenášeno Československou televizí. Náš sbor skončil na prvním místě.

1979

 • V lednu vyhlášeny mimořádné třítýdenní „uhelné“ prázdniny kvůli vážné energetické situaci. Ačkoliv veřejné sdělovací prostředky vše několikrát oznámily, drtivá většina žáků přišla v pondělí ráno do školy s dotazem, zda jim nebudou uloženy nějaké domácí úkoly.
 • Na gymnáziu se ověřuje nové pojetí výuky, zřízeny tzv. experimentální třídy. Zavádí se také výuka předmětů odborné přípravy, tzv. ZVOP. Na Botičské to byly základy ekonomiky a organizace a základy technické chemie. Součástí výuky byla čtrnáctidenní souvislá výrobní praxe.
 • Ve sklepě zřízena strojovna pro výuku psaní na stroji.

1980

 • Zástupkyní ředitelky se stává Jitka Švestková.

1981

 • Generální rekonstrukce školy, budova obehnána lešením, oprava střechy a fasády, plechy se dávají z mědi.
 • Na Uherskobrodských dnech zvítězil kolektiv učitelů naší školy. Profesoři Nováková, Dlouhá, Dlouhý, Kušková a Svobodová tam vystoupili s pedagogickým čtením o samostatných vědeckých pracích.

1982

 • Žákovská knihovna dosáhla čísla 4460 svazků a učitelská knihovna 2266 svazků.
 • Oslava na počest 25. výročí školy se uskutečnila v Loretě, byla pozvána řada hostů v čele s krajským inspektorem.

1983

 • Škola má nového školníka pana Pechra, na gymnáziu pracuje dodnes. Vystřídal předchozího školníka Petra.

1986

 • Zaveden nový předmět Informatika a výpočetní technika. Kupujeme do školy první počítače PMD.

1987

 • Končí specializace na biologii a chemii, třídy mají zaměření ZVOP.
 • Ředitelkou se stává Jitka Švestková, její zástupkyní Eva Aulická.
 • První ročník tradiční studentské soutěže Toulky Prahou. Zajímavá a zábavná soutěž probíhá každý podzim v ulicích Prahy a v budově gymnázia.

1988

 • Přestáváme jezdit do Sellinu na Rujaně v NDR. Začínáme jezdit do Dánska na výměnné zahraniční zájezdy. Do Kodaně jsme pak jezdili až do roku 1994.
 • Velké stavební úpravy v přízemí, rušíme školnický byt v současných učebnách 21 a kabinetu TV a zřizujeme nový byt místo kabinetu TV, dějepisu a učebny 25 zvané „márnice“. Pan školník pak již nemusel chodit v pyžamu mezi svými pokoji po chodbě gymnázia.
 • První ročník dnes již tradičního vánočního volejbalového turnaje VAVOT. Každý rok v předvánočním čase soutěží každá třída i družstvo profesorů.

1989

 • Pěvecký sbor gymnázia jede v červnu na Hvar v Chorvatsku zpívat na výměnný zájezd. Podařilo se s problémy dojednat přejezd autobusu přes tehdy „kapitalistické“ Rakousko.
 • Kordon policistů u naší školy zadržel 17. listopadu průvod studentů během demonstrace, která zahájila převrat. Studenti naší školy byli první středoškoláci, kteří zahájili stávku- hned v pondělí 20. 11.
 • Proběhla poslední bramborová brigáda.

1990

 • Každý absolvent gymnázia získal na slavnostním zakončení maturit skleničku s emblémem gymnázia. Tato tradice trvá až do současnosti.
 • Zástupcem ředitelky je jmenován Ivan Šafařík.
 • Poprvé jsou na naší škole přijati studenti do víceletého gymnázia. Těchto přijímacích zkoušek do sedmiletého studia se zúčastnilo 596 dětí, přijato bylo 64 žáků.
 • Do čtyřletého studia konali uchazeči poprvé přijímací test z biologie a chemie.
 • V březnu vyrážíme na výměnný zahraniční zájezd do Francie, rok poté do Holandska.
 • Výbor rodičů souhlasil s tím, aby plnoletí studenti směli kouřit ve vyhrazeném prostoru školy. Tato tolerance kuřáků byla zrušena až po 15 letech v souvislosti s „protikuřáckým“ zákonem.

1991

 • Proběhly velké stavební úpravy v 2. patře – vzniklo nové přírodovědné patro. Například v dubnu 1991 bylo k dispozici jen 6 učeben, většina tříd měla ranní a odpolední směnné vyučování.
 • Získáváme první kopírku v historii gymnázia (Canon NP 1215), přestáváme množit na cyklostylu. Kopírku koupilo rodičovské sdružení za peníze vybrané sbírkou mezi rodiči žáků, příspěvek byl 150 Kč!
 • V budově školy ve sklepě je instalován první nápojový automat, tehdy zvaný zařízení na automatické samoobslužné občerstvení.

1992

 • Začínáme s experimentem, kdy studenti čtvrtých ročníků jsou z nematuritních předmětů klasifikování již v březnu, aby poté měli čas na přípravu k maturitě. Tento pokus trval 3 roky.
 • Jezdí se na mnoho zahraničních zájezdů, o které je mezi studenty velký zájem. Na třídních schůzkách dokonce padl návrh, aby se při výběru na zájezd mezi studenty losovalo.

1993

 • Poprvé organizujeme přípravné kurzy pro zájemce o studium na naší škole.
 • Díky velkým mrazům a panu školníkovi, který pokropil hřiště, mohou studenti bruslit i v areálu školy na hřišti.
 • Na Botičské začíná éra šestiletého studia, byli přijati primáni po 6. třídě základní školy.
 • Přestavba sklepa, v bývalém sklepě zřízena knihovna, která se sem přestěhovala z nevyhovujících prostor kabinetu v 1. patře. V podzemí vznikla také posilovna, školní klub a keramická dílna s pecí a kruhy.

1994

 • Památkový úřad vydal povolení, takže se mohou do přízemních oken namontovat mříže pro zvýšení bezpečnosti. Nikdo nemůže vniknout dovnitř okny, ale také už žádný student nikdy neuteče z přízemních učeben ven.
 • Probíhá druhý a předposlední turnaj Botič-4-boy. Jednalo se o sobotní soutěž smíšených párů, včetně párů učitel – studentka a učitelka – student) ve čtyřech netradičních sportovních disciplínách.
 • Začíná tradice přírodovědných kurzů pro 2. ročníky, proběhl první v Teplicích nad Metují. Od tohoto roku každé jaro jezdíme s druháky blíže poznat faunu, flóru, topografii a hvězdnou oblohu.
 • V červnu uspořádána první, dnes již tradiční Zahradní slavnost. Na organizaci se výraznou měrou podílelo sdružení rodičů, ale sádlo na slavnost vyškvařila dle zápisu SRPDŠ paní školníková.

1995

 • Dokončena půdní vestavba, na bývalé půdě vzniklo nově 5 tříd (51, 52, počítačovna 53, 54 a 57 a 2 kabinety – dámský a pánský a dvoje sociální zařízení. Kapacita školy se rozšířila až na 14 tříd. Slavnostní kolaudace 17. 2. 1995 se zúčastnilo mnoho známých osobností, nechyběli ani poslanci sněmovny.
 • Maturitní ples se konal poprvé v Kongresovém centru, vzhledem k rekonstrukci a následně vysoké ceně bohužel skončila tradice plesů v Obecním domě.

1996

 • Na zahradě uveden do provozu nový sportovní areál (víceúčelové hřiště a 150metrový běžecký ovál), pokryt povrchem MONDO.
 • Zrušena naše školní jídelna ve Vyšehradské. Studenti se od této doby stravují v jídelně Hotelové školy a Střední průmyslové školy v Podskalské ulici.
 • Kupujeme první datavideoprojektor v historii gymnázia do učebny chemie. Po slevě za 250 tisíc Kč získáváme projektor sice „obřích“ rozměrů (80 cm × 50 cm × 40 cm), ale ještě 10 let poté fungující.

1997

 • Poprvé zakrýváme hřiště na zimu nafukovací halou. Na výuku tělocviku nemusíme chodit do Slavoje Vyšehrad, jak tomu bylo dřív, půlka třídy cvičí v naší tělocvičně, druhá půlka v nafukovací hale.
 • Odstranění proslavených drátěných klecových šaten z chodby v přízemí budovy, které tam byly od roku 1960. Namontovány byly nové skříňky, které jsou v přízemí a podzemí až dodnes. Žáci měli tehdy povinnost si na dno skříněk dávat podložku, která vsákne vlhkost a kterou budou jednou týdně měnit, což zkontrolují každé dva týdny třídní učitelé.

1998

 • Ředitelem gymnázia se stává Ivan Šafařík, zástupcem ředitele se stává Stanislav Luňák.
 • Na jubilejním 40. maturitním plese, pořádaném v Kongresovém centru, slavíme 40 let Gymnázia Botičská. V tomto roce jsme vzhledem k reorganizaci počtu tříd neměli čtvrté ročníky, proto na tomto plese nebyly poprvé a snad naposledy žádné třídy maturitní.
 • Bylo vybudováno nové přírodovědné patro – laboratoř chemie (možná nejmenší laboratoř v Praze) a dále učebny fyziky a biologie. Do biologie koupen mikroskop s kamerou a projektorem, od této doby můžeme velkoplošně promítat mikroskopické preparáty.
 • Začíná tradice psaní prací BROČ – „Botičská ročníková odborná činnost“. Druháci musí povinně psát přírodovědnou práci, jakousi obdobu SOČ nebo diplomové práce. Vede je při ní školitel, tedy učitel z řad přírodovědců, a na závěr výsledek obhajují před komisí.

1999

 • Gymnázium začíná pořádat maturitní plesy v Lucerně.
 • Začínáme se specialitou naší školy – přírodovědný seminář ve druhém ročníku. Vyučujeme zajímavé přírodovědné obory (toxikologie, mikrobiologie, ekologie, potravinářská chemie, výživa, etologie, mineralogie, astronomie, …), student si volí v každém čtvrtletí jiný obor.
 • Z prostředků nadace školy zakoupena kopírka na chodbu gymnázia, která je určená pro studenty gymnázia. Studenti používají kredity na telefonní kartě, kterou jim nabíjí paní hospodářka.
 • Vybudování učebny zeměpisu s čtecí kamerou, datavideoprojektorem a vlajkami na stěnách.

2000

 • Zřízení webových stránek gymnázia s adresou www.gybot.cz.

2001

 • Propojení všech kabinetů v gymnáziu počítačovou sítí. Připojujeme gymnázium na internet optickým kabelem. Náklady byly 320 000 Kč. Do této doby byly na internet připojeny jen dva počítače profesora Markalouse, jeden v kanceláři zástupce ředitele a druhý v počítačové učebně.

2002

 • Společně s ministerstvem spravedlnosti přeměňujeme přízemní učebnu 21 v moderní jazykovou učebnu.
 • Slavíme 45 let gymnázia. Slavnostní večer se konal v Kulturním domě Vltavská před zaplněným hledištěm. Největší úspěch mělo pěvecké a sokolské vystoupení učitelů.

2003

 • Získáváme statut Fakultní školy Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Spolupráce s touto fakultou má ovšem dlouhodobou tradici, již dříve patřila většina profesorského sboru mezi fakultní učitele. Kvalitní a dlouhodobá práce profesorek gymnázia D. Dlouhé a H. Říhové byla dokonce oceněna medailí. Foto: Fakultní škola 1.jpg
 • Maturují poslední studenti víceletého gymnázia.

2004

 • Zřizujeme odbornou učebnu společenských věd, první učebna v budově gymnázia s kobercem!
 • Učitelé začínají zapisovat známky studentů na internet, kde si je po přihlášení mohou studenti a jejich rodiče prohlížet.

2005

 • Zavádíme počítačovou síť do všech tříd. Ve všech třídách je tak počítač s připojením na internet.
 • Druhým zástupcem ředitele se stává Eva Balatková.

2006

 • Stáváme se Partnerským gymnáziem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
 • Zřizujeme mobilní počítačovou síť se 17 notebooky. V kterékoliv učebně se pomocí wi-fi vysílačky a přinesených notebooků můžeme se studenty připojit na web a pracovat s nimi na síti.
 • Rušíme třídní knihy a třídní výkazy v papírové formě, přecházíme na počítačovou evidenci studentů a jejich prospěchu.
 • Po dlouhé době chceme za dobrý prospěch a úspěch v olympiádě vzít některé uchazeče o studium na naší škole bez přijímacích zkoušek. Nikdo ale nesplnil naše přísná kritéria a všichni museli zkoušky dělat.

2007

 • Probíhají oslavy 50 let Gymnázia Botičská. Slavíme první jarní den galavečerem v Majakovského sále na náměstí Míru, první májový večer vernisáží o Botičské na chodbách školy a 16. 6. v areálu gymnázia setkáním všech absolventů.
 • Vstup do budovy je nově zabezpečen i dveřmi s čipem na otisk prstu. Přiložením prstu si tak každý zaměstnanec i student může otevřít dveře.
 • Kupujeme první interaktivní tabuli v historii gymnázia. V učebně 54 slouží především pro výuku matematiky.

2008

 • Rozšiřujeme zpracování odborné práce BOČ na delší období, zavádíme nový speciální seminář k zpracování odborné práce SKOP.
 • Zavádíme projektové dny na začátku školního roku v září.

2009

 • Ředitelem gymnázia se stává Stanislav Luňák, zástupci ředitele jsou jmenováni Eva Kotrčová a Jiří Ševčík.
 • Proběhla oprava vzácných soch a sousoší od J. V. Myslbeka na fasádě budovy.
 • Kupujeme 17 notebooků do učebny 54, která bude naší druhou počítačovou učebnou.
 • Poprvé v historii gymnázia se lyžařský výcvikový kurz uskutečňuje v zahraničí (Rakousko).
 • Měníme digestoř v laboratoři chemie.

2010

 • Celou budovu necháváme pokrýt bezdrátovým signálem WI-FI.
 • Poprvé učíme předmět finanční gramotnost (ale jen jeden den v červnu).
 • Máme novou akvaterarijní stěnu.

2011

 • Od tohoto roku vyučujeme angličtinu v prvních dvou letech jen v třetinách tříd.
 • Studenti maturitního ročníku si nově mohou zvolit 14 hodin týdně volitelných předmětů.
 • Byla zakoupena nová nafukovací hala.

2012

 • Začínáme vyučovat tělesnou výchovu v maturitním ročníku v specializovaných smíšených skupinách.
 • Začínáme na podzim realizovat projekt Dny vědy.
 • Vyhráli jsme studentské hlasování a jsme Gympl roku.
 • Byla osazena nová střešní krytina a vyměněna střešní okna.
 • Proběhla rekonstrukce učebny fyziky.
 • Začal probíhat přírodovědný evropský grant OPPA.
 • Poprvé v historii gymnázia jsme zakoupili hlasovací zařízení a e-learning.
 • Máme nové logo a nový vzhled webových stránek.
 • Navazujeme spolupráci s elitní izraelskou školou WBAIS.
 • Od září funguje v budově školy bufet.
 • Galavečerem a vydáním almanachu slavíme 55 let školy.

2013

 • Proběhla rekonstrukce laboratoře chemie.
 • Zakoupeny nové počítače a monitory do učebny IVT.
 • Probíhá mezinárodní projekt Comenius.
 • Po 56 letech fungování analogového a už dosti nepřesného ovládání školního zvonění přecházíme na radiově řízený digitální systém.

2014

 • Proběhla celková rekonstrukce učebny biologie.
 • Zástupkyní ředitele se stala prof. Čepelová (místo prof. Kotrčové).
 • Máme rodilého mluvčí na německý jazyk.
 • Přževedení části školního serveru pod Office 365, studenti si mohou některé materiály stahovat i mimo školu.
 • Zavedení školních emailových schránek i pro studenty.

2015

 • Došlo k výměně oken v přízemí a v druhém patře směrem do ulice.
 • Proběhla celková rekonstrukce učebny chemie.
 • Nechali jsme repasovat vstupní dveře.
 • Demolice druhého plynařského domku v rohu zahrady.
 • Povrch školního hřiště pokryt umělou trávou.
 • Nové osvětlení hřiště a na naše školní hřiště začínají poprvé svítit světla LED.
 • Červnová noční havárie průtokového ohřívače způsobila, že voda začala téci ven z budovy po fasáděna ulici. Naštěstí bylo v létě velké sucho a učebna zeměpisu nám do října vyschla.
 • Přemisťujeme zookoutek do učebny 29.

Celkem 0 komentářů Komentovat