telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Vstupenky na maturitní ples si můžete kupovat do 14.... více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Chemie

Jestliže se pokus vydařil, musela se stát chyba.

Rozdělení věd: Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde o matematiku. Když to nedává žádný smysl, pak se jedná buď o ekonomii, nebo o psychologii. Jestliže to zapáchá, je to chemie. Nefunguje-li to, je to fyzika.

Naše škola je tradičně na výuku tohoto předmětu zaměřena. Chemie je jedním ze čtyř profilových předmětů. Z chemie maturuje větší počet studentů než na jiných gymnáziích. Mnoho absolventů také z chemie dělá přijímací zkoušky na vysoké školy a věnuje se tomuto oboru podrobněji. Počet studentů, kteří milují chemii je mnohem větší než na ostatních školách.

Maturita z chemie

Kontaktujte nás

na chemie@gybot.cz pokud:

  • jste absolventy našeho gymnázia a pracujete v libovolném chemickém oboru (chceme s vámi navázat spolupráci)
  • naší chemické laboratoři chcete nabídnout, nebo darovat chemikálie, sklo, nebo jiné pomůcky a přístroje
  • chcete s námi jinak spolupracovat
  • máte jakýkoliv dotaz nebo připomínku k výuce chemie na našem gymnáziu

Ilustrační foto

Materiály pro studenty Gymnázia Botičská

Zde

Učitelé chemie

Hodinová dotace

Najdete v sekci Učební plán.

Členění učiva

První ročník podle ŠVP

Studenti se v 1. ročníku seznámí především s obecnou chemií, která je pro ně poté po celé další studium aparátem k poznávání tajů anorganické a organické chemie a biochemie. Naučí se názvosloví anorganických sloučenin, základní výpočty v chemii, naučí se rozumět základům stavby atomu, chemické vazby, termochemie, chemické kinetiky a chemie rovnovážných soustav (acidobazické, redoxní a srážecí rovnováhy). V druhém pololetí se již dostane na prvky periodické tabulky, především vodík, kyslík a některé skupiny p prvků.

chemie

Druhý ročník podle ŠVP

Ve druhém ročníku dokončíme seznámení s prvky periodické tabulky od nekovových prvků přes kovy, poznáme obecné vlastnosti kovů a nekovů a konkrétní prvky a sloučeniny, se kterými se v běžném životě setkáte. Dále nás čeká část organické chemie až po deriváty uhlovodíků.

kotel

Třetí ročník podle ŠVP

Ve třetím ročníku dokončíme organickou chemii a probereme ještě biochemii a chemii životního prostředí.

střelný prach

Čtvrtý ročník podle ŠVP

Ve čtvrtém ročníku mohou studenti navštěvovat různě dotované a různě zaměřené hodiny chemie. Například fyzikální chemii, repetitorium chemie…

Přírodovědný kurz

Nedílnou součástí výuky přírodovědných předmětů druhého ročníku na našem gymnáziu je týdenní kurz v lůně přírody, kde ani praktická chemie nepřijde zkrátka, zejména za nepříznivého počasí, což dokládá následující fotografie. Více informací najdete v rubrice přírodovědný kurz.

Ikustrační foto Ikustrační foto

Volitelné předměty s chemickou tematikou

Podrobnosti naleznete v kapitole Volitelné

Zajímavosti

V roce 2013 se nám podařilo kompletně zrenovovat laboratoř chemie 45.

V roce 2015 se nám podařilo kompletně zrenovovat učebnu chemie 49.

Počty maturantů z chemie

ročníkmaturantů z chemiematurantů celkem
1995–1996 20 64
1996–1997 26 91
1997–1998 0 0
1998–1999 23 87
1999–2000 11 55
2000–2001 33 108
2001–2002 25 94
2002–2003 37 117
2003–2004 36 94
2004–2005 33 95
2005–2006 38 96
2006–2007 51 121
2007–2008 40 90
2008–2009 24 77

2009–2010

23

94

2010–2011

18

102

2011–2012

18

86

2012–2013

36 80

2013–2014

20 77

2014–2015

40 108

Úspěchy našich studentů v chemické olympiádě

Umístění v oblastním celopražském kole (do 10. místa) je shrnuto v tabulce.

Chemické odkazy

Animace a videa

Fotogalerie


Celkem 0 komentářů Komentovat