telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Další DOD bude 20. 1. od 15.00 do 18.00. Těšíme se... více
Gymnázium Botičská zahájilo 30. 9. čtyři kurzy pro... více
cz en de fr ru

Historie budovy


Vyšehradská třída v 17. století

Vyšehradská třída – místo našeho gymnázia je vpravo dole. (Snímek zveřejněn se souhlasem ředitele Archivu hl. města Prahy).

Gymnázium Botičská se nachází v historické části Prahy zvané Vyšehrad. Historie naší budovy je dlouhá. V roce 1505 byl na jejím místě z iniciativy dobročinných měšťanů novoměstských postaven středověký špitál a kostel sv. Bartoloměje v Podskalí. Roku 1547 byl špitál obci novoměstské odňat pro účast ve vzpouře proti Ferdinandovi I., ale už v příštím roce bylo vše obci vráceno. Tento špitál byl létech 1686 a 1773 přestavěn. V roce 1784 byl rozkazem Josefa II. kostel uzavřen a špitál zrušen. V budově našli na čas útulek choromyslní, budova se také pronajímala. Roku 1803 byla tato přízemní budova končící barokním kostelíkem proměněna v městský chudobinec pro zestárlé a chudé měšťany a měšťky pražské, sloužila také jako starobinec, sirotčinec a jako útulek pro mentálně nemocné. Tato budova byla roku 1884 zbořena.Budova chudobince před zbořením v roce 1882. (Snímek zveřejněn se souhlasem ředitele Archivu hl. měta Prahy).

Současný rozlehlý neorenesanční komplex tří budov stojí v ulicích Vyšehradské, Botičské a Na Slupi. Byl postaven v letech 1882 až 1884 jako městský chudobinec podle městského stavebního rady arch. Josefa Srdínka.Fotografie je převza z publikace Vyšehrad, vydaného Vydavatelstvím a nakladatelstvím Milpo Medis, s. r. o. v Praze 2004 a zveřejněna se souhlasem autora P. AugustyDo novodobé stavby byl zapojen fragment historické zástavby (v přízemí ministerstva valené klenby s lunetami). V době vzniku poskytovala přístřeší pro 400 starých mužů a žen. Dvě budovy dnes patří Ministerstvu spravedlnosti, třetí část komplexu patří našemu gymnáziu.

Vnějšek celého komplexu je jednotně neorenesančně řešen. Nad krajními budovami je sochařská výzdoba (alegorické plastiky štítonošů a skupiny od J. V. Myslbeka, F. Hergesela a J. Strachovského).

Za 1. světové války sloužila budova jako II. polní lazaret armády se speciálním zaměřením na amputace nohou. Po válce se z ní stal domov důchodců, v roce 1930 byla přidělena Ministerstvu zdravotnictví a roku 1939 Ministerstvu spravedlnosti.

K budově přiléhá zahrada se starými platany, kaštany a javory. Byla založena před více než 100 lety a část z ní byla později přeměněna na sportovní a oddychový areál. Hned za vraty, už na pozemku ministerstva, stojí starobylá socha sv. Bartoloměje.
Celkem 0 komentářů Komentovat