telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Vstupenky na maturitní ples si můžete kupovat do 14.... více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Úspěchy studentů v letošním školním roce

 

 

AkceUmístění
Konverzační soutěž v němčině

1. místo v obvodním kole A. Altner (3.A), 2. místo v krajském kole A. Altner (3.A)

MOOT COURT, Mezinárodní právnická soutěž, mezinárodní kolo

3. místo K. Bumbálková, A. Hanslíková, V. Matušková (všechny 3.A)

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

10. místo Kábele (3.C), 23. místo Garba (4.A)

Pražský globus - krajské kolo  16. Šebek (4.B), 35. Štulík (2.C)
Vím proč

Jedná se o soutěž videopokusů na vzdělávacím portálu ČEZ. V kategorii NEJOBLÍBENĚJŠÍ VIDEO LAICKÉ VEŘEJNOSTI s pokusem – Tření, a co to vlastně je? zvítězil Jakub Hašpl a Dan Mitićz 1.C. Více na: https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc

Středoškolská odborná činnost (SOČ), národní kolo

3. místo Adéla Uhrová (3.A) s prací Analýza genových interakcí mezi transkripčním faktorem SPT6L a geny regulujícími kvetení Arabidopsis thaliana v oboru 04 biologie

3. místo Simona Malaková (4.A) s prací Změna reakční doby v průběhu života v oboru 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

4. místo Stanislav Jan Vašina (4.C) s prací Určování směru a míry paleoproudění pomocí měření usměrnění schránek silurských ortokonních hlavonožců v oboru 05 geologie a geografie

7. místo Václav Husa (4.B) s prací Napadení včelstev varroázou v oboru 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

8. místo Filip Šebek (4.B) s prací Fotometrická studie zákrytové dvojhvězdy V608 Cam v obou 02 fyzika

10. místo Anežka Luňáčková (4.A) s prací Syntéza polycyklických sloučenin obsahujících kvartérní uhlíková centra v oboru 03 chemie

 Ekologická olympiáda, národní kolo  A. Altner, D. Palyza (3.A), B. Kociánová (4.A): 7. místo
 Evropská olympiáda mladých vědců (EOES)  M. Kejval (2.B) jako člen 3členného týmu: 8. místo a stříbrná medaile

Fyzikální olympidáda

krajské kolo

Kategorie B úspěšní řešitelé: 5. místo Mikuláš Fiala (3.C)

Kategorie D úspěšní řešitelé: 41. místo Jan Kisiel (1.B), 44. místo Zuzana Grycová (1.B), 46. místo Alena Lenértová (1.A), 51. místo Anna Krajnikovská (1.C)

Cena Učené společnosti ČR, kategorie středoškolský student A. Urushadze (4.A) za práci Motorické učení u myšího VPA modelu autismu.
Chemická olympiáda, kategorie C, krajské kolo 8. místo O. Michal (1.C)
12. místo K. Cidlinská (2.B) – oba úspěšní řešitelé
34. místo R. Novák (1.C)
Chemická olympiáda, kategorie B, krajské kolo 2. místo A. Bokr (3.B)
4. místo M. Kejval (2.B)
16. místo M. Fiala (3.C) – všichni úspěšní řešitelé
ChemQuest, národní finále 3. místo družstvo ve složení: Z. Grycová (1.B), M. Chocholatá (1.C) a O. Michal (1.C) 
Regionální kolo YPEF 6. až 7. místo družstvo I. Franklová a E. Malinská (3.D)
8. místo družstvo M. Jiroušek, D. Tichý a Z. Turková (3.C)
Krajské kolo SOČ

1. místo a postup do celostátního kola F. Šebek (4.B) Obor 02 fyzika

1. místo a postup do celostátního kola A. Luňáčková (4.A) Obor 03 chemie

1. místo a postup do celostátního kola A. Uhrová (3.A) Obor 04 biologie

1. místo a postup do celostátního kola S. J. Vašina (4.C) Obor 05 geologie a zeměpis

1. místo a postup do celostátního kola V. Husa (4.B) Obor 07 zemědělství, potravinářství a lesní a vodní hospodářství

3. místo a licitace o postup K. M. Votava (4.B) Obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

2. místo a postup do celostátního kola S. Malaková (4.A) Obor 14 pedag., psychol., sociol. a problematika volného času

Dějepisná olympiáda,
krajské kolo
15. místo L. Maxa (2.A)
20. místo K. Cidlinská (2.B)
Biologická olympiáda kategorie B, krajské kolo 3. místo A. Rumpíková (1.C)
6. místo M. Mlíka (1.C), oba úspěšní řešitelé
17. místo T. Rožánková (2.C)
22. místo C. Bajo (2.C)
27. místo L. Pařízková (2.A)
Biologická olympiáda kategorie A, krajské kolo 5. místo B. Kociánová (4.A)
6. místo M. Kejval (2.B), oba úspěšní řešitelé
13. místo M. Jiroušek (3.C)
20. místo J. Mráz (4.B)
Astronomická
olympiáda

Školní kolo

kategorii AB 2 úspěšní řešitelé F. Šebek 4.B a A. Jelínek 4.A

kategorii CD 3 úspěšní řešitelé V. Janata 1.C, L. Maxa 2.A a T. Kanclíř 1.C.

Krajské kolo

8. místo a postup do národního kola F. Šebek 4.B a postup do národního kola

Národní kolo
10. místo a úspěšný řešitelse F. Šebek 4.B

Fyziklání online,
Mezinárodní soutěž
v počítání fyzikálních
příkladů, katgorie A

56. místo družstvo print('Hello, world') A. Jelínek, F. Šebek, K. Votava a A. Ignatidis – čtvrtý ročník

133. místo družstvoFyzikulišáci F. Engler, D. Dutceac a S. Vašina, J. Vaněček a J. Cuhra – čtvrtý ročník

Celkem soutěžilo 211 družstev.

Robosoutěž,
celorepubliková

17. místo družstvo GY.BOT J. Heřmánek a A. Bokr

21. místo družstvo GYROBOT V. Smejkal, A. Atie a P. Horák

Celkem soutěžilo 29 družstev.

Fyziklání,
mezinárodní,
kategorie A

25. místo družstvo R=8+(π/10) A. Ignatidis, A. Jelínek a M. Jankolová – 4.A a K. M. Votava a F. Šebek – 4.B

Přehlídka
středoškolských sborů Mezzochori 2022

Stříbrné pásmo a postup na celostátní přehlídku Pěvecký sbor Diverimento chor a orchestr gymnázia

Dějepisná olympiáda,
obvodní kolo

1. místo a postup do krajského kola L. Maxa (2.A)
2. místo a postup do krajského kola K. Cidlinská (2.B)

Ruská konverzace,
krajské kolo

1. místo a postup do celostátního kola J. B. Pilc (3.C)

Soutěž v anglickém
jazyce, obvodní kolo

1. místo a postup do krajského kola M. Kejval (2.B)

4. místo krajské kolo M. Kejval (2.B)

Chemiklání,
celostátní kolo

11. místo Badatelští kroužkovci (A. Ignatidis, A. Jelínek, K. Morev – 4.A, a S. Vašina, F. Engler – 4.C)

Chemiklání,
kolo on-line

14. místo Badatelští kroužkovci A. Ignatidis, A. Jelínek, K. Morev – 4.A, K. Votava – 4.B a S. Vašina – 4.C, postup do finále 

16. místo Matoušovy chemičky M. Kejval , T. Matějková – 2.B, T. Lichtenbergová – 2.A, T. Rožánková, B. Dolenská – 2.C – kategorie B

Chemická olympiáda,
kategorie A,
národní kolo
10. místo a postup na soustředění pro výběr k účasti v ICHO M. Kejval (2.B)
Chemická olympiáda,
kategorie A, krajské kolo
7. místo a postup do národního kola M. Kejval (2.B)
Botanická soutěž,
krajské kolo
1. místo M. Kejval (2.B)
4. místo B. Panáková (2.B)
6. místo S. Abrahamová (2.B)
8. místo J. Burianová (2.B)
9. místo T. Drápal (2.B)
MOOT COURT, Mezinárodní právnická soutěž, krajské kolo 1. místo K. Bumbálková, A. Hanslíková, V. Matušková (všechny 3.A)
Geologická olympiáda, krajské kolo 3. místo Schnabl (1.B)
Ekologická olympiáda, krajské kolo 1. místo a postup do národního kola B. Kociánová (4.A), A. Othman (3.A), D. Palyza (3.A)

Celkem 0 komentářů Komentovat