telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Obecná informace o přípravných kurzech v Gymnáziu... více
Podrobnosti v aktualitě Akademie pro seniory... více
cz en de fr ru

Ruština

Ruština je dnes nejrozšířenějším slovanským jazykem. Počet rusky mluvících lidí se za posledních několik let vyšplhal k hranici 270 milionů. Dostala se téměř do celé Evropy. Kvůli své politické důležitosti se stala jedním ze šesti oficiálních jazyků Organizace spojených národů.

Rusky se dnes hovoří v následujících zemích: Rusko, bývalé republiky Svazu sovětských socialistických republik, Mongolsko, Finsko a Izrael. Úředním jazykem je ruština v těchto zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Krym, Ukrajina, Abcházie a Jižní Osetie (Gruzie), Podněstří a Gagauzie (Moldávie)

Ruský jazyk se na naší škole vyučuje ve všech čtyřech ročnících, vždy v jedné jazykové skupině a od úplného začátku.

V rámci výuky ruštiny organizujeme zájezdy do RF. V minulých letech jsme uspořádali poznávací zájezdy do Petrohradu. Jak vše probíhalo se můžete dozvědět v článcích Petrohrad 2014 a Petrohrad 2012. Na jaře 2017 následovala Moskva. Další návštěva Petrohradu proběhla za velkého zájmu studentů ve školním roce 2019/2020.

Učitelé

Týdenní hodinová dotace

 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Ruština 3 3 3 3
Volitelná konverzace 2 2

1. a 2. ročník

Studenti mají 3 hodiny ruštiny týdně a zatím se vždy učilo v jedné skupině.

3. a 4. ročník

Studenti se mohou učit v nových skupinách buď 3 nebo 5 hodin týdně, kdy dvě hodiny navíc jsou věnovány konverzaci.

Projektové dny

Studenti 4. ročníku se každoročně účastní jazykově-mediálního projektu, jehož cílem je vytvořit mediální produkt ve zvoleném jazyce. Skupiny studentů si volí i ruštinu, ve které projekt zpracovávají a prezentují. 

Konverzační soutěž

Každoročně pořádáme školní kolo soutěže v konverzaci v ruštině. Vítězové obou kategorií postupují do celopražského kola, z 1. místa této soutěže do celostátního. V celostátním kole získal v roce 2015/2016 Jan Beránek 2. místo v kategorii SŠ II. . V roce 2017/2018 M. Machová 4. místo v kategorii SŠ I.. V roce 2018/19 v pražském kole obsadila D. Puškárová 4. místo v kategorii SŠ I. V roce 2019/2020 proběhlo školní kolo a vítěz byl přihlášen do KK, které se však z důvodu karantény nekonalo.

Maturita

Ač se v minulých letech otevřela vždy jedna skupina ruského jazyka, v aktuálním školním roce 2020/2021 to malý počet zájemců neumožnil. Pokračuje proto výuka ve 2. až 4. ročníku. I v tomto školním roce máme zájemce o maturitu z ruštiny a připravovali se na ní již ve 3. ročníku na hodinách konverzace. V těchto jazykových skupinách se přibližně polovina studentů s ruštinou setkává poprvé. A bývá pravidlem, že i tito studenti z ruštiny maturují. Skupina má 12 - 15 členů.

Ve školním roce 2012/2013 si pět studentů zvolilo ruštinu jako maturitní předmět v profilové (školní) části. V 2013/2014 pět profilovou část a dvě studentky státní. V 2014/15 dvě státní. V 2015/2016 dvě profilovou část a jeden student státní. V roce 2017/2018 tři profilovou část. V roce 2018/19 si zvolilo profilovou maturitu z ruského jazyka šest studentů, státní dva. V 2019/2020 maturovaly 4 dívky v profilové a jeden student ve státní. Přípravě k maturitě je přizpůsobena výuka i výběr učebnic a ostatního studijního materiálu. Podrobnosti najdete v rubrice Maturita z ruského jazyka.

Obecné informace o maturitě najdeta v sekci Maturita.

Učebnice

Žáci používají následující učebnice:

1. ročník Класс 1 (Klett)
2. ročník Класс 1, Класс 2 (Klett)
3. ročník Класс 2, Ruština maturitní příprava (INFOA)
4. ročník Ruština Otázky a odpovědi (INFOA)

R1 R2 R3 R4 

 


Celkem 0 komentářů Komentovat