telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Výsledky přijímacího řízení 2020 pro školní rok... více
Podívejte se na sovy v Izraeli. Z naší partnerské... více
cz en de fr ru

Maturita

Maturitní zkouška, dále jen MZ, má dvě části:

 1. společnou (státní) – zajišťuje stát
 2. profilovou (školní) – zajišťuje škola

MZ ve školním roce 2019/2020

Termíny jarního obdobíČinnost
do pátku 29. 11. 2019 studenti podávají přihlášky k jarní MZ
do pátku 13. 12. 2019 studenti odevzdají maturitní práci
středa 8. 4. a
čtvrtek 30. 4. 2020
konání písemných prací společné (státní) části z českého jazyka a literatury a písemných prací povinných zkoušek z cizích jazyků
pátek 17. 4. a
úterý 21. 4. 2020
písemné zkoušky z cizích jazyků a matematiky profilové části
pondělí 6. 4. 2020 a pondělí 27. 4. 2020 odevzdání pomůcek ke kontrole

středa 29. 4. 2020

poslední zvonění, vysvědčení 4. ročník
úterý 14. a středa 15. 4. 2020 a středa až pátek 13. až 15. 5. 2020 svatý týden maturantů
pondělí 4. 5. a úterý 5. 5. 2020 didaktické testy společné části
pondělí 18. 5. 2020 uvolnění výsledků DT žákům
pondělí 18. 5. až
úterý 26. 5. 2020
ústní zkoušky profilové a společné části
čtvrtek 28. 5. 2020 slavnostní předání maturitních vysvědčení

Časové schéma zkoušek na jaře 2020 najdete na webu maturita, případně na stránkách mšmt.

Důležité údaje ve školském zákoně a maturitní vyhlášce

 • Pořadí zkoušek – písemné práce (dále PP) a didaktické (zaškrtávací) testy (dále DT) budou před ústními zkouškami.
 • Výpis výsledků DT studenti dostanou pravděpodobně 18. 5. 2020.
 • Pravidla opravných zkoušek – opravnou zkoušku dělá žák pouze z té dílčí zkoušky, u které neuspěl (neopakuje celou zkoušku).
 • Hodnocení PP z ČJL – externí hodnotitelé CERMAT.
 • Hodnocení PP z cizích jazyků – externí hodnotitelé CERMAT.
 • Stupně obtížnosti – společná část MZ má pouze jednu úroveň.

Obsah MZ

Maturita má společnou a profilovou část. Aby student u MZ uspěl, musí úspěšně složit obě části MZ. Základní informace najdete na maturita.cermat.cz a v katalogu požadavků ke společné části MZ. 

Společná část

Žáci povinně maturují ze 2 předmětů:

 1. z českého jazyka a literatury,
 2. z matematiky nebo cizího jazyka.

Zkouška z českého jazyka obsahuje DT, PP a ústní zkoušku. Seznam četby k ústní zkoušce zadává a zkoušku hodnotí škola. U cizího jazyka je součástí DT poslechový podtest. Jako cizí jazyk si student naší školy může vybrat angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo ruštinu. Zkouška z matematiky se skládá formou DT.

Dále si žák může zvolit nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky předmětů společné části MZ (matematika, cizí jazyk).

Povolené pomůcky ke společné části MZ:

Zkouška Pomůcky
ČJL – PP Pravidla českého pravopisu
CJ – PP slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu
M – DT Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, kalkulačka bez grafického režimu a rýsovací potřeby

Slovníky a kalkulačky musí studenti odevzdat ke kontrole v pondělí 13. 4. 2020 (pokud píší profilový test), v pondělí 27. 4. 2020 (pokud píší společný test) v kanceláři zástupců ředitele, a to v těchto časech: 9.40–10.00, či 14.00–15.00. Vybrané pomůcky zkontrolujeme a vrátíme studentům v den psaní testů.

Profilová část

Profilová část je plně v pravomoci školy. V naší škole studenti maturují povinně ze dvou předmětů a obhajují maturitní práci (podrobnosti v rubrice Maturitní práce). Vybírat si mohou z nabídky AJ, NJ, FJ, RJ, M, F, Ch, B, ZSV, D, Z a IVT s těmito omezeními:

 • Nelze maturovat z téhož předmětu jako ve společné části MZ (netýká se nepovinných předmětů), výjimkou je anglický jazyk, ze kterého žák může maturovat v společné i v profilové části.
 • Žáci, kteří si ve společné části MZ nevybrali cizí jazyk, si ho musí povinně vybrat v profilové části.
 • Pro maturitu z IVT je nutné zvolit IVT ve 4. ročníku jako povinně volitelný předmět.

Jednu zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky z téhož jazyka podle školského zákona dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úroveň zkoušky je určena na základě ŠVP GB, pro anglický jazyk to je úroveň B2 a vyšší.

Pro ostatní cizí jazyky (NJ, RJ, FJ) je úroveň stanovena dle toho, zda žák daný jazyk na naší škole studoval, či nikoliv. Pokud žák jazyk studoval, je požadovaná úroveň B1 a vyšší, pokud žák jazyk nestudoval, je požadována úroveň B2 a vyšší.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. pro konání MZ v jarním zkušebním období a do 30. 6. pro konání MZ v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky.

 Kritéria a hodnocení zkoušek profilové části MZ jsou v dokumentech níže na této stránce.

 

Žáci si dále mohou zvolit až dvě další nepovinné zkoušky. Nabídka předmětů je A, N, FJ, R, M, F, Ch, B, Z, ZSV, D, IVT a Matematika+.

PředmětForma zkoušky Otázky
angličtina ústní a písemná zkouška  otázky
němčina ústní a písemná zkouška  otázky
francouzština ústní a písemná zkouška  otázky
ruština ústní a písemná zkouška  otázky
matematika ústní a písemná zkouška  otázky
fyzika ústní zkouška  otázky
chemie ústní zkouška  otázky
biologie ústní zkouška  otázky
základy společenských věd ústní zkouška  otázky
dějepis ústní zkouška  otázky
zeměpis ústní zkouška  otázky
IVT ústní zkouška  otázky

Otázky ze všech předmětů.

Další informace o MZ jsou uvedeny na stránkách maturita.cermat.cz

Dotazy k MZ směřujte buď přímo na CERMAT (info@cermat.cz, telefon 224 507 507), nebo na naši školu (zastupce@gybot.cz).


Celkem 0 komentářů Komentovat