telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Obecná informace o přípravných kurzech v Gymnáziu... více
Podrobnosti v aktualitě Akademie pro seniory... více
cz en de fr ru

Maturita

Maturitní zkouška, dále jen MZ, má dvě části:

 1. společnou (státní) – zajišťuje stát
 2. profilovou (školní) – zajišťuje škola

MZ ve školním roce 2020/2021

SPOLEČNÁ ČÁST (státní)PROFILOVÁ ČÁST (školní)

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura – DT
2. cizí jazyk nebo matematika – DT

český jazyk a literatura – PP a ÚZ

cizí jazyk, pokud žák konal ve společné části DT z cizího jazyka – PP a ÚZ

a

3 povinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitele školy

max. 2 nepovinné zkoušky – DT z nabídky:

cizí jazyk

matematika

matematika rozšiřující (dříve matematika+)

max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitele školy, z nichž žák nekonal povinnou zkoušku

Pozn.: DT = didaktický test, PP = písemná práce, ÚZ = ústní zkouška

Společná část (státní)

Všechny zkoušky společné části MZ se konají pouze formou didaktického testu.

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci podle katalogů požadavků k maturitní zkoušce, které najdete na stránce https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku.

Jako cizí jazyk si student naší školy může vybrat anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk či ruský jazyk.

Profilová část (školní)

Profilová část se skládá ze 4–5 povinných zkoušek a až 2 nepovinných zkoušek.

Povinné zkoušky:

V profilové části maturuje každý student z těchto předmětů:

 • český jazyk a literatura – kombinace forem písemná práce a ústní zkouška (40 % písemná práce, 60 % ústní zkouška)
 • cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk), ze kterého konal žák zkoušku ve společné části – kombinace forem písemná práce a ústní zkouška (40 % písemná práce, 60 % ústní zkouška)*
 • 3 volitelné předměty z této nabídky:
 1. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk), ze kterého nekonal žák zkoušku ve společné části – kombinace forem písemná práce a ústní zkouška (40 % písemná práce, 60 % ústní zkouška)
 2. matematika – písemná zkouška a ústní zkouška (písemná práce s váhou 2, ústní zkouška s váhou 1)
 3. fyzika – ústní zkouška
 4. chemie – ústní zkouška
 5. biologie – ústní zkouška
 6. základy společenských věd – ústní zkouška
 7. dějepis – ústní zkouška
 8. zeměpis – ústní zkouška
 9. informatika a výpočetní technika – ústní zkouška
 10. maturitní práce a její obhajoba – vypracování maturitní práce na odborné téma a její obhajoba před maturitní komisí

* Žák tuto zkoušku nekoná, pokud ve společné části konal povinnou zkoušku z matematiky (tj. nekonal zkoušku z cizího jazyka).

Omezení a pravidla pro volbu předmětů v profilové části MZ:

 • Žáci, kteří si ve společné části MZ nevybrali cizí jazyk, si ho musí povinně vybrat v profilové části.
 • Jednu zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Úroveň zkoušky je stanovena na základě ŠVP GB. Pro anglický jazyk je to úroveň B2 a vyšší, pro ostatní cizí jazyky (německý, francouzský a ruský) je úroveň stanovena podle toho, zda žák daný jazyk na naší škole studoval, či nikoliv. Pokud žák jazyk studoval, je požadovaná úroveň B1 a vyšší, pokud žák jazyk nestudoval, je požadována úroveň B2 a vyšší.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 • Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka je k dispozici na webu MŠMT.
 • Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podá žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání MZ v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání MZ v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

Podrobnosti k maturitním zkouškám z jazyků a matematiky:

Jazyky:

 ČAN/FJ/R

PP

délka

110 minut

60 minut

60 minut

rozsah

min 250 slov

200–350 slov

200–350 slov

počet zadání

6

2

2

ÚZ

délka přípravy

15 minut

15 minut

15 minut

Matematika:

délka: 120 minut

obsah: komplexní úlohy ze zvěřejněných témat zde.

Maturitní práce:

délka přípravy na obhajobu: 20 minut

délka obhajoby: 20 minut

termín odevzdání: 19. 1. 2021

Nepovinné zkoušky:

Žák může dále konat až dvě nepovinné zkoušky, a to z výše uvedené nabídky předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku.

 

Témata k MZ:

PředmětForma zkoušky Témata
český jazyk a literatura ústní zkouška a písemná práce seznam děl
angličtina ústní zkouška a písemná práce  otázky
němčina ústní zkouška a písemná práce  otázky
francouzština ústní zkouška a písemná práce  otázky
ruština ústní zkouška a písemná práce  otázky
matematika ústní a písemná zkouška  otázky
fyzika ústní zkouška  otázky
chemie ústní zkouška  otázky
biologie ústní zkouška  otázky
základy společenských věd ústní zkouška  otázky
dějepis ústní zkouška  otázky
zeměpis ústní zkouška  otázky
informatika a výpočetní technika ústní zkouška  otázky

Otázky ze všech předmětů.

Další informace o MZ jsou uvedeny na stránkách maturita.cermat.cz

Dotazy k MZ směřujte buď přímo na CERMAT (info@cermat.cz, telefon 224 507 507), nebo na naši školu (zastupce@gybot.cz).


Celkem 0 komentářů Komentovat