telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Vstupenky na maturitní ples si můžete kupovat do 14.... více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Učební plán

Náš učební plán je zpracován na základě pokynu MŠMT č. j. 20 595/99-22 pro čtyřletá gymnázia se zaměřením na přírodovědné předměty. Profilové předměty jsou: biologie, chemie, fyzika a zeměpis.

Učební plán podle ŠVP

RočníkČACJCJ1CJ2MFChBZZSVDUaKTVIVTPSSKOPVPVBCelkem
1. 3 3 3 4 2,5 2,5 3 2 2 2 2 2 2 33
2. 3 3 3 4 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 3 1,5 2 34
3. 3 5 3 4 3 3 2,5 1 2 1 2 0,5 1 3 34
4. 4,5 5 3 2 1 2 0,5 13 31
Celkem 13,5 6 6 10 6 14 8 8 9 5 6 5 4 9 4 2 1,5 3 13 132

Legenda: ŠVP – školní vzdělávací program, Č – čeština, A – angličtina, CJ – další cizí jazyk, CJ1 – první cizí jazyk CJ2 – druhý cizí jazyk, M – matematika, F – fyzika, Ch – chemie, B – biologie, Z – zeměpis, ZSV – základy společenských věd, D – dějepis, UaK – umění a kultura, TV – tělesná výchova, IVT – informatika a výpočetní tchnika, PS – přírodovědný seminář, SKOP – seminář k odborné práci, VP – volitelné předměty, VB – volitelný blok

Všichni studenti budou mít či již mají povinně výuku dvou cizích jazyků, prvním je anglický jazyk. Jako druhý cizí jazyk si studenti volí němčinu, francouzštinu nebo ruštinu. V případě zájmu nepovinně vyučujeme latinu. Jazykové skupiny zřizuje škola dle provozních možností s přihlédnutím k pokročilosti žáků. Na konci druhého ročníku si studenti budou volit, který cizí jazyk pro ně bude prvním cizím jazykem, jehož časová dotace bude ve třetím a čtvrtém ročníku pět hodin týdně.

Volitelné předměty otvíráme podle zájmu studentů.

V každém ročníku absolvují studenti kurz nebo soustředění v souladu se schváleným učebním plánem. Podrobnosti najdete v kapitole Plán kurzů a soustředění.

RočníkKurzy a soustředěníObdobí
1. adaptační soustředění září
1. lyžařský kurz zima
2. přírodovědný kurz jaro
3. sportovně-turistický kurz jaro
4. jazykově-mediální kurz podzim

Celkem 0 komentářů Komentovat