telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Hledáme člověka se základními teraristickými... více
Od října 2021 budou opět zdarma tři kurzy pro seniory... více
cz en de fr ru

Učební plán

Náš učební plán je zpracován na základě pokynu MŠMT č. j. 20 595/99-22 pro čtyřletá gymnázia se zaměřením na přírodovědné předměty. Profilové předměty jsou: biologie, chemie, fyzika a zeměpis.

Učební plán podle ŠVP

RočníkČACJCJ1CJ2MFChBZZSVDUaKTVIVTPSSKOPVPVBCelkem
1. 3 3 3 4 2,5 2,5 3 2 2 2 2 2 2 33
2. 3 3 3 4 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 3 1,5 2 34
3. 3 5 3 4 3 3 2,5 1 2 1 2 0,5 1 3 34
4. 4,5 5 3 2 1 2 0,5 13 31
Celkem 13,5 6 6 10 6 14 8 8 9 5 6 5 4 9 4 2 1,5 3 13 132

Legenda: ŠVP – školní vzdělávací program, Č – čeština, A – angličtina, CJ – další cizí jazyk, CJ1 – první cizí jazyk CJ2 – druhý cizí jazyk, M – matematika, F – fyzika, Ch – chemie, B – biologie, Z – zeměpis, ZSV – základy společenských věd, D – dějepis, UaK – umění a kultura, TV – tělesná výchova, IVT – informatika a výpočetní tchnika, PS – přírodovědný seminář, SKOP – seminář k odborné práci, VP – volitelné předměty, VB – volitelný blok

Všichni studenti budou mít či již mají povinně výuku dvou cizích jazyků, prvním je anglický jazyk. Jako druhý cizí jazyk si studenti volí němčinu, francouzštinu nebo ruštinu. V případě zájmu nepovinně vyučujeme latinu. Jazykové skupiny zřizuje škola dle provozních možností s přihlédnutím k pokročilosti žáků. Na konci druhého ročníku si studenti budou volit, který cizí jazyk pro ně bude prvním cizím jazykem, jehož časová dotace bude ve třetím a čtvrtém ročníku pět hodin týdně.

Volitelné předměty otvíráme podle zájmu studentů.

V každém ročníku absolvují studenti kurz nebo soustředění v souladu se schváleným učebním plánem. Podrobnosti najdete v kapitole Plán kurzů a soustředění.

RočníkKurzy a soustředěníObdobí
1. adaptační soustředění září
1. lyžařský kurz zima
2. přírodovědný kurz jaro
3. sportovně-turistický kurz jaro
4. jazykově-mediální kurz podzim

Celkem 0 komentářů Komentovat