telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Výsledky přijímacího řízení 2020 pro školní rok... více
Gymnázium Botičská zahájí 5. října kurzy pro... více
cz en de fr ru

Maturita z francouzského jazyka

Studenti mohou maturovat z francouzštiny ve společné nebo v profilové části maturity.

Společná (státní) část

Studenti maturují z jedné úrovně obtížnosti:

I. Základní – odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Státní maturita má charakter komplexní zkoušky a skládá se z těchto částí:

Didaktický (zaškrtávací) test se skládá ze dvou subtestů

1. Poslech

 • vymezený čas: 30 minut
 • váha: 25 %

2. Čtení a jazyková kompetence

 • vymezený čas: 60 minut
 • váha: 25 %

Písemná práce

 • vymezený čas: 60 minut
 • váha: 25 %

Ústní zkouška

 • vymezený čas: 15 minut
 • váha: 25 %
 • forma: ústní projev žáka na téma všeobecné a specifické pro francouzsky mluvící země, interakce

  Témata 3. částí pracovních listů k ústní zkoušce společné části jsou shodná s tématy k ústní zkoušce profilové části (viz níže). 

Profilová (školní) část

Školní část maturitní zkoušky se skládá ze dvou částí:

Písemná část

 • vymezený čas: 60 minut
 • forma: porozumění mluvenému slovu, porozumění psanému textu, gramatický test, krátký písemný projev

Ústní část

 • Student si vylosuje jednu z 24 otázek.
 • vymezený čas: 15 minut
 • forma: popis obrázku, interakce, samostatný ústní projev, situace

K úspěšnému složení maturitní zkoušky musí student uspět v obou částech zkoušky.

Maturitní otázky v profilové části

La France
Paris et ses monuments
La République tchèque
Prague
La francophonie
La vie quotidienne, comment vivent les Français/les Tchèques
La famille
Décrire une personne, son caractère et son comportement
La maison, le logement et les taches ménagères
Décrire un lieu préféré
La santé, les styles de vie, les maladies
Vivre en ville ou à la campagne
La protection de l´environnement
La littérature française, l´écrivain préféré
Présenter un film/un livre français
Les loisirs, les sports
Les vacances, les fêtes
Les transports et les voyages
L´enseignement en France/en République Tchèque
Les repas, la cuisine française/tchèque
Les métiers, le travail
Les jeunes et leurs problèmes
La société d’information, internet, les réseaux sociaux
Les problèmes de nos jours


Celkem 0 komentářů Komentovat