telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Přihlášku můžete osobně donést nebo poslat, třeba... více
Ples byl ve středu 29. 1. více
cz en de fr ru

Informace o 1. ročníku soutěže

Prvního kola se zúčastnilo 400 žáků základních škol, z nichž na základě testu postoupilo do finále 24 účastníků z 10 škol. Vzhledem k nemocím a žloutenkové karanténě se nakonec finále zúčastnilo 16 studentů. Od neděle 9. do úterý 11. listopadu finalisté vyslechli přednášky, experimentovali v laboratořích Gymnázia Botičská, podnikli exkurze a v samém závěru absolvovali závěrečný test a zajímavý program v pražské Zoologické zahradě.

Vítězové finálového kola

1. místo Jon Šotola 9. Lauderovy školy při ŽO v Praze
2. místo Jakub Chaloupecký, 9.C ZŠ genpor. F. Peřiny
3. místo Ludovít Sokol 8. ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12
4. místo Tomáš Kazda 9.B ZŠ a MŠ Resslova 10
5. místo Jiří Brabenec 9.C ZŠ genpor. F. Peřiny
6. místo Čeněk Krejčí 6. ZŠ Praha Nebušice

Ceny pro účastníky finálového kola

1. místo – DVD přehrávač, 2. místo – flash paměť 8 GB, 3. místo – poukázka na knihy 500 Kč, 4. až 8. místo – roční permanentka do ZOO Praha, 9. až 13. místo – roční permanentka do Botanické zahrady. Všichni navíc obdrželi reprezentativní almanach Gymnázia Botičská a Časopis Trojský koník od ZOO Praha.

Reportáž z 1. ročníku soutěže Pražský pramen

V neděli 9. listopadu se v budově Gymnázia Botičská sešlo 16 finalistů, kteří absolvovali zajímavé přednášky z chemie, botaniky, fyziky a zeměpisu, všechny zaměřené na vodu. Přednášejícími byli RNDr. Tomáš Hrdinka z Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK, Mgr. Petr Havlíček z Katedry botaniky PřF UK, Michal Kloc, student MFF UK a RNDr. Karolina Pecková, Ph.D. z Katedry analytické chemie PřF UK.

Během přednášek měli soutěžící připraveno i drobné občerstvení.

Po přednáškách jsme se vydali do Malé Chuchle. Tam nejprve účastníci sbírali plankton a jiné vodní organismy. Poté si prohlédli místní zookoutek.

Pondělí jsme zahájili exkurzí do Čistírny odpadních vod v Praze Bubenči. Finalisté vyslechli zajímavý výklad a určitě nezapomenou na velmi nepříjemný zápach u česel.

Odpoledne jsme všichni ztrávili v laboratoři v budově našeho gymnázia.

V biologii mikroskopovali a pozorovali, co všechno včera planktonkou nasbírali. Ve fyzice zkoumali fyzikální vlastnosti vody – povrchové napětí, kapilární elevaci a teplotu tání a varu. V chemii prováděli pokusy s vodou.

V úterý ráno všichni účastníci psali test, který obsahoval otázky ze všech oborů, s kterými se během soutěže setkali. Po testu si všichni odpočinuli při exkurzi do pražské ZOO, do pavilónu Indonéské džungle (trochu se nám zamlžila čočka foťáku) a na vodní zvířata v dolní části ZOO.

 

Po exkurzi a krátké přestávce se všichni shromáždili v posluchárně Zoologické zahrady a byli zvědavi, na kterém místě skončili a zda obdrží nějakou z hodnotných cen.

Vyhlášení vítězů nakonec provázela uvolněná atmosféra a ti nejlepší se radovali nejen z hodnotných cen a umístění, ale i z nových poznatků a zkušeností.

Všichni finalisté na skupinové fotografii v ZOO Praha.


Celkem 0 komentářů Komentovat