telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Pro výsledky přijímacího řízení klepněte na... více
Výstava výtvarných párací našich studentů ve... více
cz en de fr ru

Středisko volného času (SVČ)

Středisko volného času (SVČ) nabízí možnost trávit volný čas ve studovně, knihovně, klubu, v posilovně, při kulečníku či stolním tenise. Vše se nalézá v suterénu školy.

Slouží především k odpočinku, odreagování od náročných hodin výuky a jako místo pro příjemné trávení volného času. Dopoledne je otevřen bufet poskytující chutné a levné občerstvení.

Vedoucí SVČ je prof. Stanislava Marešová.

SVČ mohou navštěvovat pouze studenti, kteří zaplatili příspěvek a odevzdali podepsaný souhlas zákonných zástupců s podmínkami jeho využívání.

Prostory SVČ jsou otevřeny každý školní den

Dozory jsou občasné, i zde platí školní řád a pravidla užívání klubu a studovny.

Půjčování sportovního materiálu

Klíče od kulečníku a kulečníkové koule, potřeby na stolní tenis a míče jsou k dispozici v knihovně a ve vrátnici.

  • pondělí až středa 9.40 až 14.40 v kn ihovně
  • mimo tyto časy a ostatní dny ve vrátnici do 15.40

Letos jsou nabízeny následující kroužky (bude aktualizováno podle zájmu studentů)

Příroda

1. Klub náruživých přírodovědců: 1 víkendový den měsíčně exkurze, P. Šíma

Baví vás výlety do přírody? Rádi se dozvídáte, co kolem vás roste a žije? Hledáte kvalitní program na jeden víkendový den měsíčně? Právě pro Vás je tu KNP – Klub náruživých přírodovědců. Přírodovědné exkurze do blízkého i vzdáleného okolí Prahy, do zoologických a botanických zahrad, různých přírodovědných institucí a zajímavých přírodních stanovišť, to vše pod vedením Petra Šímy, případně odborníků – botaniků, zoologů, geologů a dalších.

2. Chovatelský kroužek: středa 15.00 až 16.00, O. Kouklík

Pro ty, kteří mají rádi zvířata a rádi by se starali o náš školní zookoutek a zároveň se o chovaných zvířatech dozvěděli něco z jejich biologie a pravidel toho, jak je správně chovat. Kroužek pravděpodobně povede náš absolvent, student Přírodovědecké fakulty, případně jiný odborník na chov terarijních zvířat.

3. Badatelská chemie: pondělí nebo čtvrtek od 14.45 v učebně 45, P. Teplý

Hořící ruce Kroužek badatelská chemie se snaží ukázat chemii nejen jako zajímavý vyučovací předmět pomocí efektních pokusů, ale také jako vědeckou disciplínu, která umožňuje rozvíjet tvořivost, kritické myšlení a v neposlední řadě také laboratorní dovednosti žáků.

Obsahem kroužku jsou klasické i méně známé efektní pokusy (střelný prach, termit, luminiscence apod.) a zároveň žákovské projekty dlouhodobějšího charakteru (složení a kvalita vody, oscilační rekce, koroze atd.) umožňující žákům více se zapojit i ve fázi plánování a přípravy pokusů.

Umění

4. Keramický kroužek: čtvrtek od 14.30 v keramické dílně, V. Říha

5. Dramatický kroužek: pátek v učebně 28, J. Farář

Při nácviku drobných divadelních her (vlastních i přejatých), popř. pásem se studenti učí základy herecké práce (práce s hlasem, pohyb na jevišti, tvorba scény atd.)

Jazykové kroužky

6. Latina pro začátečníky: čtvrtek v učebně 38, O. Vodenková

Studenti se naučí základy mluvnice a získají všeobecnou slovní zásobu.

7. Tvůrčí psaní a čtení: středa 14.30 až 16.00 v knihovně, S. Marešová

Čtete zajímavé knížky a zajímal by vás názor druhých na tutéž knihu? Chcete proniknout do spisovatelského umění a porozumět lépe literatuře? Děsí vás odborná literatura? Pojďme společně objevovat taje a krásu psaného slova v dobrých knihách, ale i třeba ve vlastních textech, a poznávat a zdokonalovat tak i sami sebe. Budeme se učit psát (poezie, próza, publicistika) a pracovat se svým tvůrčím potenciálem.

Sport

8. Frisbee: středa 14.30 až 16.00 v hale nebo na hřišti, F. Fencl

Hráči ligového týmu Prague Devils vás naučí „zkrotit“ létající disk, tj. hru ultimate frisbee.

9. Posilování: středa nebo čtvrtek, J. Šafařík

10. Sportovní kroužek: pondělí 15.15-16.45, M. Erben

Možnost pod odborným dohledem ve školní posilovně formovat své tělo.

SVČ nabízí studentům také sportovní soboty, tradiční soutěž Toulky Prahou, fotografickou soutěž a další.

Snažíme se rovněž zprostředkovat účast na akcích pořádaných mimo naši školu a zapojení do charitativní činnosti.

Veškeré nápady pro zpestření studentského života jsou vítány, zejména vzejdou-li od stávajících studentů.


Celkem 0 komentářů Komentovat