telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Přijatí a nepřijatí uchazeči více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Další přírodovědné úspěchy

Naši studenti nezahálejí ani ke konci školního roku a skvěle nás reprezentují v přírodovědných soutěžích. Jsou tu další skvělá umístění v celostátní přehlídce prací SOČ, Ekologické olympiádě a Evropské olympiádě mladých vědců (EOES).

44. celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti proběhla v Kutné Hoře 10.–12. června 2022 a naši studenti skvěle reprezentovali naše gymnázium v jednotlivých oborech.

3. místo Adéla Uhrová s prací Analýza genových interakcí mezi transkripčním faktorem SPT6L a geny regulujícími kvetení Arabidopsis thaliana v oboru 04 biologie

3. místo Simona Malaková s prací Změna reakční doby v průběhu života v oboru 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

4. místo Stanislav Jan Vašina s prací Určování směru a míry paleoproudění pomocí měření usměrnění schránek silurských ortokonních hlavonožců v oboru 05 geologie a geografie

7. místo Václav Husa s prací Napadení včelstev varroázou v oboru 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

8. místo Filip Šebek s prací Fotometrická studie zákrytové dvojhvězdy V608 Cam v obou 02 fyzika

10. místo Anežka Luňáčková s prací Syntéza polycyklických sloučenin obsahujících kvartérní uhlíková centra v oboru 03 chemie

 

Družstvo ve složení A. Altner, D. Palyza (oba 3.A) a K. Kociánová (bývalá 4.A) postoupili do národního kola Ekologické olympiády v letní výukové základně Hradce u Lipí 8. až 12. června 2022. Skončili na nádherném 7. místě. Pánům se ekologie natolik zalíbila, že o prázdninách budou pilovat své znalosti a dovednosti na příští rok na prázdninovém ekotáboře.

Matouš Kejval (2.B) byl jako mladý úspěšných biologi vybrán jako reprezentant České republiky do evropské soutěže EOES, která letos byla v Hradci Králové. Tříčlenná družstva složená z mladého biologa, chemika a fyzika se utkala celkem v 6 úlohách. Družstvo M. Kejvala skončilo se stříbrnou medailí na skvělém celkovém 8. místě. Více na Novinkách

Všem, kteří skvěle reprezentují naši školu, gratulujeme!


Celkem 0 komentářů Komentovat