telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Přijatí a nepřijatí uchazeči více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Svět podle Hieronyma Bosche

V pondělí 21. 10. ve 14.00 byla vernisáž výstavy prof. RNDr. Svatopluka Civiše, CSc., „Svět podle Hieronyma Bosche“. Výstavu zahájil Ing. Ondřej Ivanek, CSc., absolvent našeho gymnázia, v učebně 38.

Autor výstavy prof. RNDr. Svatoplik Civiš, CSc., nenásilně propojuje vědu a výtvarné umění, dlouhodobě pracuje jako vědec v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., v Praze 8. Zabývá se aplikovanou a experimentální spektroskopií v oblasti vysoce citlivých analytických technik, dálkové detekce molekul, atomů a iontů ve vesmíru; laboratorními metodami pro simulaci procesů v mezihvězdném prostoru, planetárních a hvězdných atmosférách a chemií laserového plazmatu a elektrických výbojů o vysoké energii.

Centrálním pilířem vědecké publikace a z ní vzniklé výstavy, jež se zaměřuje na laboratorní syntézu biomolekul na základě spojení některých výjimečných vlastností vybraných přírodních materiálů s vlastnostmi běžně v přírodě existujících a všude přítomných plynných molekul, je alegorie obrazu Hieronyma Bosche Zahrada rajských rozkoší (Garden of Earthly Delights). Tento triptych vystavený v madridském Pradu je po staletí pevně spojen s mytickým příběhem křesťanské civilizace – stvořením světa.


Celkem 0 komentářů Komentovat