telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Obecná informace o přípravných kurzech v Gymnáziu... více
Gymnázium Botičská zahájí 5. října kurzy pro... více
cz en de fr ru

Přijímací řízení 2020          

vloženo: 16. 06. 2020

Statistika přijímacího řízení k 29. 6. 2020

Počet přijatých zápisových lístků: 90

Pořadí posledního přijatého uchazeče: 113 (po náhradních termínech)

Počet přijatých uchazečů, kteří ještě mohou odevzdat zápisový lístek: 0

 

Pro přijaté

Formulář pro zařazení na jazyky a estetickou výchovu – pouze pokud jste ješte nevyplnili.

Rozřazovací testy pro jazyky (pro přijaté)

Angličtinu prosím vyplňte všichni. Němčinu vyplňte pouze vy, kteří jste se na ni přihlásili a nejste začátečníci. V obou případech nejde o známky ani o přijetí či nepřijetí, jde pouze o zařazení uchazeče do co nejvhodnější skupiny na jazyky.

Testy budou funkční od 0.15 do 23.45 26. 6. tento termín je určen pouze pro ty, kteří nepsali test 19. 6. a odevzdali zápisový lístek od 22. do 26. 6. Testy můžete vyplňovat libovolně dlouho. Pokud budete mít technické potíže napište na sevcik@gybot.cz.

Další (doufáme poslední) termín bude do 3. 7. 2020. Testy budou funkční od 1. 7. 2020 od 0.15 do 3. 7. 2020 do 23.45. Tento termín je určen jen pro ty, kteří nestihli nebo nemohli psát test dříve.

Rozřazovací test německý jazyk do 3. 7.

Rozřazovací test anglický jazyk do 3. 7.

Výsledky přijímacího řízení 

Seznam přijatých

Výsledky přijímacího řízení seřazené podle registračních čísel

Výsledky přijímacího řízení seřazené podle pořadí

Vyhlášení přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení po náradním termínu profilového testu

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu JPZ

Starší informace

Budeme rádi, pokud si rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vyzvednete osobně.

Rozhodnutí si můžete vyzvednout v kanceláři zástupců, dveře 36, v prvním patře v:

úterý 16. 6. od 12.00 do 17.00, středa 17. 6. od 7.00 do 10.00

Pokud už víte, že k nám nebudete chtít nastoupit, prosíme Vás o zaslání informace, že chcete zastavit správní řízení ve věci přijetí vašího ditěte. Tuto zprávu pošlete e-mailem na reditel@gybot.cz

Pokud si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednete do 17. 6. do 10.00, pošleme vám je poštou.

Rozhodnutí o přijetí neposíláme.

5. 6. – prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku Přihlášky na výuky jazyků a estetické výchovy, pokud jste ho již nevyplnili

5. 6. – rozdělení do učeben na pondělí 8. 6. 2020 zde.

3 . 6. – Pro uchazeče, kteří nás dali jako první školu na přihlášce – děkujeme za napsání našich profilových testů. Těšíme se na Vaši návštěvu v ponděli 8. 6. Napíšete testy z matematiky a českého jazyka, předpokládaný konec je ve 12.30. Čas pro intaktní uchazeče.

3. 6. – Pro uchazeče, kteří nás dali jako druhou školu na přihlášce – těšíme se na Vás v pátek 5. 6. Napíšete si profilový test. Předpokládaný konec 9.35. Čas pro intaktní uchazeče. Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete dělat na jiné škole. Naše škola získá výsledky testů JPZ přímo od CERMATu, který celou JPZ organizuje. Výsledky JPZ jsou samozřejmě na obou školách stejné.

Rozdělení do učeben na školní přijímací zkoušku (3. 6. první termín a 5. 6. druhý termín) naleznete zde.

Pokud byste nemohli učebnu najít, zajděte ihned do ředitelny.

Co dělat po přijímacích zkouškách?

většina škol zveřejní výsledky 16. 6. 2020

pokud se dostanete – budete mít 5 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku

pokud se nedostanete – dostanete od nás rozhodnutí o nepřijetí a současně formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí (něco jako odvolání), žádost musí být podána do tří dnů od doručení. Pokud se nám uvolní místo (někdo neodevzdá zápisový lístek) a vy nám pošlete žádost o vydání nového rozhodnutí, budeme Vás kontaktovat s tím, že Vaší žádosti můžeme vyhovět. Budeme samozřejmě postupovat dle pořadí výsledků přijímacích zkoušek. Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout hned 16. 6. 2020 po zveřejnění výsledků do 17. 6. 2020 od 7.00 do 10.00 dopoledne. Poté rozhodnutí o nepřijetí odešleme poštou.

Rozdělení na jednotnou přijímací zkoušku (8. 6. 2020) vyvěsíme (i na web) v pátek – může být odlišné od rozdělení do učeben na školní přijímací zkoušku.

Seznam uchazečů bude viset v den zkoušek na nastěnkách ve škole a dále u učeben.

V učebnách budou uchazeči sedět vždy jeden v lavici. Místa pro usazení uchazečů budou barevně označeny malými papírky.

Prosíme nezapomeňte na vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků – je velmi důležité! Odevzdáte ho při příchodu do školy.

Bez vyplněného čestného prohlášení Vás nemůžeme do školy pustit!

Obecná pozvánka na PZ.

Příloha 1 obecné pozvánky na PZ.

Příloha 2 obecné pozvánky na PZ.

Příloha Čestné prohlášení na PZ.

Jednotná přijímací zkouška (testy z M a Č) bude v pondělí 8. 6. 2020.

Jak už asi víte, letos bude pouze jeden termín pro napsání jednotné přijímací zkoušky, ale na testy bude více času.

Jednotnou přijímací zkoušku budou na naší škole dělat uchazeči, kteří si nás dali jako první školu v přihlášce.

Pokud nás máte na přihlášce jako druhou školu, budete dělat jednotnou přijímací zkoušku na jiné škole. Výjimkou jsou ti, kteří na první škole jednotnou zkoušku nedělají (obor vzdělávání to nevyžaduje).

Školní přijímací zkouška (profilový test) bude

  • ve středu 3. 6. 2020 pro první termín (pro ty, kteří si nás dali jako první školu na přihlášce) a
  • v pátek 5. 6. 2020 pro druhý termín (pro ty, kteří si nás dali jako druhou školu na přihlášce).

Pozvánku na přijímací zkoušku (školní i jednotnou) budeme posílat v zákonném termínu v pondělí 25. 5. 2020 budeme jí posílat poštou, do datových schránek a emailem.

Součástí pozvánky budou veškeré informace včetně registračních čísel (registrační/evidenční číslo).

Na všechny zkoušky přijďte v 8.15 ráno (pokud nepatříte do rizikové skupiny viz pozvánka).

Profilový test bude trvat 45 minut. Test z matematiky 85 minut. Test z českého jazyka 70 minut. 

Test školní přijímací zkoušky (profilový test) by měl být napsaný do cca 9.30.

Testy jednotné přijímací zkoušky (M a Č) by měly být napsané do cca 12.25.

Všechny času jsou uvedeny u intaktních uchazečů.

Jednotné časové schéma jednotné přijímací zkoušk naleznete na tomto odkazu:

https://www.cermat.cz/files/files/Aktuality/2020_JPZ_JZS_135_2020_Sb.pdf 

Co si vzít sebou na přijímací zoušku

Na všechny zkoušky si vezměte pití, jídlo, roušku/roušky a pytlík na roušku/roušky.

Prosíme nezapomeňte na vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků – je velmi důležité!

Odevzdáte ho při příchodu do školy. Bez vyplněného čestného prohlášení Vás nemůžeme do školy pustit!

Materiály a pomůcky pro školní přijímací zkoušku (profilový test)

Na tuto zkoušku si přineste pozvánku, která Vám došla poštou, občanský průkaz či jiný průkaz s Vaší fotografií (pas, lítačku…) a vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti (dastanete ho s pozvánkou).

Povolené pomůcky pro školní přijímací zkoušku (profilový test):

  • psací potřeby (nejlépe modrou či černou propisku, nesmíte používat „gumovací pera“, psací potřeba nesmí propíjet na druhou stranu papíru).
  • kalkulačka (ne kalkulačku na mobilním telefonu nebo podobném zařízení) a
  • tabulky pro ZŠ (ne pro SŠ).

Vzhledem k opatřením s onemocněním COVID-19 není vhodné pomůcky zapůjčovat.

Materiály a pomůcky pro jednotnou přijímací zkoušku:

Na tuto zkoušku si přineste pozvánku, která Vám došla poštou, občanský průkaz či jiný průkaz s Vaší fotografií (pas, lítačku…) a vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti (dastanete ho s pozvánkou).

Povolené pomůcky pro test z Českého jazyka a literatury:

  • Psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu; obyčejná tužka, barevné tužky či fixy na poznámky či podtržení v testovém sešitě).

Povolené pomůcky pro test z Matematiky a její aplikace:

  • Psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu; obyčejná tužka, barevné tužky či fixy na poznámky či podtržení v testovém sešitě)
  • Rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka apod.).

Vzhledem k opatřením s onemocněním COVID-19 není vhodné pomůcky zapůjčovat.

V době mezi testy budou uchazeči v areálu školy pod pedagogickým dohledem.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a.

Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku Přihlášky na výuky jazyků a estetické výchovy. Dotazník bude dostupný od 25. 5. 2020.

Pár dní před zkouškou zde najdete soubor s učebnami ve ktrých budete konat přijímací zkoušky (seznam je uveden pod registračním/evidenčním číslem uchazeče).

Ještě starší informace

Časová osa přijímací zkoušky je v příloze.

Dostali jsme 256 přihlášek. Před přijímací zkouškou vám pošleme pozvánku. Prosíme sledujte náš web a stránky MŠMT kvůli případným změnám.


Celkem 0 komentářů Komentovat