telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Hledáme člověka se základními teraristickými... více
Od října 2021 budou opět zdarma tři kurzy pro seniory... více
cz en de fr ru

Nadační fond Vis Unita

Správní rada

Mgr. Vlasta Čepelová – předseda správní rady

RNDr. Milada Rezková

Mgr. Ivan Šafařík

Adresa

Nadační fond Vis Unita
Botičská 1
128 01 Praha 2

e-mail: cepelova@gybot.cz
IČ: 601 67 513
Číslo účtu: 6148399/0800
fond není plátcem DPH

Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje Gymnázia Botičská zlepšováním jeho materiálního a finančního vybavení, podpora sociálně slabších studentů, příspěvky na výměnné zahraniční zájezdy a studijní pobyty studentů, podpora publicity gymnázia a financování nestandardních způsobů vzděláváni.

Žádost o příspěvek.

Žádost o mikrograntík.

Proto se na Vás, vážení rodiče, absolventi a přátelé,

obracíme s prosbou o pomoc našemu společnému gymnáziu. Trávíme nebo jsme v něm trávili spoustu svého času a jsou a byly to určitě roky neopakovatelné, nezapomenutelné a většinou přínosné a příjemné.

Pokud chceme zachovat všestrannou kvalitu naší školy, musíme každoročně investovat nejen do běžné údržby a vzhledu budovy, ale především do pomůcek, vybavení a nadstandardních činností studentů. Podívejte se, co nás aktuálně »pálí«.

Jsme v úzkém, každodenním kontaktu s vedením školy, víme, jak je stále těžší „držet krok“, aby škola měla nejen rodinného ducha a přátelskou atmosféru, ale aby byla na úrovni i jinak.

Nadační fond škole významně pomáhá od r. 1993. Pomoc je většinou finanční, ale může být i věcná či osobním přispěním při nejrůznějších akcích a činnostech.

Můžete jasně určit, co ve škole chcete podpořit, financovat. Můžete také nechat na naší úvaze, co škola a její studenti aktuálně nejvíc potřebují.

Zde Vám předkládáme příklady toho, na co můžete přispět.

 • Pěvecký sbor Divertimento Chor
 • Dramatický soubor
 • Pořádání BOČ
 • Nejrůznější kluby, kroužky a soutěže
 • Vybavení učeben a laboratoří
 • Sportovní vybavení
 • Estetický vzhled budovy (např. obnova zábradlí schodišť)
 • Nejrůznější akce přírodovědců
 • Odměny pro úspěšné reprezentanty školy v různých soutěžích
 • Soustředění a stáže vynikajících studentů
 • Podpora sociálně slabších studentů (kurzy atd.)
 • Revitalizace zahrady – osázení keři, příp. květinami a jiné
 • Maturitní ples
 • Propagace školy (brožury, trička, tužky, …)
 • Zahradní slavnost
 • Upgrade softwaru a hardwaru počítačů, monitory, skenery, CD nosiče atd.

Děkujeme všem přátelům školy za jejich pomoc minulou, současnou i budoucí, ať byla velká či malá. Všem nám jde o co nejlepší vzdělávání studentů v přátelském a estetickém prostředí.

Sponzorské dary můžete poskytnout převodem (bankovní spojení: ČS, a. s., Praha 2, č. ú. 6148399/0800) nebo v hotovosti. Nadační fond samozřejmě dárci vystaví darovací smlouvu, kterou je možné uplatnit v daňovém přiznání.

Se svými návrhy na pomoc škole se obracejte především na vedení školy a na Mgr. Vlastu Čepelovou.

Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto textu věnovali, a věříme v účinnou spolupráci s Vámi.


Celkem 0 komentářů Komentovat