telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Přijatí a nepřijatí uchazeči více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Školní rok 2016/2017

vloženo: 3. 10. 2017

Dotazníkové šetření „spokojenosti“ studentů Gymnázia Botičská 2017 najdete v příloze. 

V listopadu roku 2016 se studenti 3. ročníku naší školy zapojili do testování České školní inspekce – Výběrové zjišťování výsledků žáků 3. ročníků SŠ 2016/2017, anglický jazyk.

Naše gymnázium dopadlo v testování nadprůměrně, celkový průměr školy je 74 %; celkový průměr úspěšnosti je 65 % (výsledky jednotlivých tříd: 3.A 76 %, 3.B 80 % a 3.C 68 %). Výsledky z jednotlivých tematických částí testu ukazují, že nejlepší výsledky mají žáci v poslechu a slovní zásobě. Podprůměrných výsledků dosahují žáci ve čtení s porozuměním a v gramatice. U čtení tyto výsledky neodpovídají výsledkům ve čtení zjištěných v běžných školních testech, kde jsou jednoznačně lepší.

 Naše gymnázium bylo vybráno pro hlavní sběr dat mezinárodního šetření PISA 2018, který byl v březnu 2017. Šetření PISA jsou ve tříletých cyklech a zaměřují se na zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. V současném šestém cyklu šetření je největší pozornost věnována přírodovědné gramotnosti a týmovému řešení problémů. Výsledky zatím nejsou zveřejněny.

 


Celkem 0 komentářů Komentovat